Nieuw logo voor GBS Salto!

Nieuw logo voor GBS Salto!

Onderwijs is steeds in evolutie en daar willen wij als basisschool volop op inspelen. Het hele Salto-team werkte het afgelopen schooljaar hard aan een nieuwe visie, die vanaf 1 september zal worden omgezet naar de klaspraktijk. 

Nieuwe visie 

Met een vernieuwde visie focust GBS Salto op vier pijlers die garant staan voor kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind, namelijk: 

  • Sterk in leren 
  • Sterk in de wereld
  • Warme school 
  • Iedereen mee op avontuur

Onder het motto “Salto ronduit leerrijk”, gaan we voor maximale ontplooiingskansen voor elk kind. 

Nieuw logo 

Deze nieuwe visie wordt gedragen door een nieuw logo. Het logo werd ontworpen door dezelfde firma als het logo van de gemeente Oud-Turnhout. Om de link tussen beide te benadrukken (Salto is namelijk een gemeenteschool), werd hetzelfde kleurenpallet gebruikt.

Het logo is een fris, speels en duidelijk leesbaar logo geworden. 

Salto is klaar voor het nieuwe schooljaar!