Samen sterk

Gemeenteschool

Onze school behoort tot het gesubsidieerd officieel onderwijs,we zijn een gemeenteschool in Oud-Turnhout. Dit betekent dat we nauw samenwerken met de gemeente en we ruim kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeentelijke diensten.

We volgen de leerplannen van onze koepel OVSG.
GBS Salto behoort tot de scholengemeenschap SCHOT.

CLB – Kempen

Het centrum voor leerlingenbegeleiding is een onmisbare partner binnen onze school.

Rubenstraat 170, 2300 Turnhout
Tel.: 014/ 41 64 39
www.clb-kempen.be

Ouderraad

Betrokkenheid van onze ouders vinden we heel belangrijk in onze school. Hiervoor hebben we een ouderraad. Deze vergadert een vijftal keer per schooljaar. Meer info over de ouderraad leest u hier.

contact: ouderraad@gbs-salto.be

Schoolraad

Als school maken wij graag deel uit van de lokale gemeenschap. In de schoolraad zetelen vertegenwoordigers van de volgende geledingen; de ouders, personeel GBS Salto, en de lokale gemeenschap.