Beleid, onze schoolvisie

GBS Salto, school in beweging

Als school zijn wij een mini-maatschappij die voortdurend in beweging is. We willen inzetten op de talenten van onze kinderen. Krachtig onderwijs waarbij elk kind alle kansen krijgt om zich volledig te ontwikkelen. Elk kind mag zichzelf zijn en blijven. Vanuit de talenten van het kind bouwen we aan een brede ontwikkeling en bieden we de nodige sturing, begeleiding en ondersteuning. We streven ernaar om onze kinderen te laten groeien tot fijne burgers.

Dit doen we door continu in te zetten op kwaliteitsvol onderwijs. We zoeken steeds naar nieuwe elementen die wetenschappelijk onderbouwd zijn om het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor onze kinderen.

Kortom, we zijn een school waarin elk kind zich thuis voelt en er aandacht is voor onderwijs op maat.