Beleid, onze schoolvisie

Salto, ronduit leerrijk

Onze maatschappij is voortdurend in evolutie. Onderwijs is dat ook. Op onze school grijpen we alle kansen aan om ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de maatschappelijke verwachtingen. De leerbehoeften van onze kinderen vertrekken vanuit gelijkwaardige kansen om zich maximaal te kunnen ontplooien op alle vlakken.

We focussen ons op 4 pijlers die garant staan voor kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind.

Sterk in leren

Duurzaam leren en goed onderwijs staan in Salto op de eerste plaats. We willen onze kinderen kennis en vaardigheden aanleren om de wereld van morgen mee vorm te geven.

We willen hen kritisch en oplossingsgericht leren denken en handelen. Hierbij kijken we verder dan de schoolse vakken. We spreken de talenten van elk kind aan, zodat elk van hen zich ten volle kan ontplooien en weet wat hij/zij waard is.

Sterk in de wereld

Sterk en stevig staan, zo kan je de wereld aan!
We maken onze kinderen weerbaar in deze voortdurend veranderende maatschappij zodat zij als volwaardige en gelukkige mensen door het leven kunnen gaan.

Dit doen we door in te zetten op de totale ontwikkeling van onze kinderen, door hen aan te moedigen om hun eigen leerproces in handen te nemen, problemen samen te leren oplossen, kritisch naar zichzelf en de wereld rondom zich te kijken en diversiteit te omarmen als een meerwaarde. We zijn trots als onze kinderen uitgroeien tot echte wereldburgers.

Warme school

Geen prestaties zonder relaties! Door open te staan voor andere meningen en culturen, door verdraagzaam te zijn en te luisteren naar elkaar zorgen we voor verbinding.

We zijn een warme school, een aangename plek om te spelen, te leren en te ontwikkelen. We zorgen voor geborgenheid die nodig is om tot leren te komen.

Op Salto leer je wie je bent als individu, wie je bent in een groep en hoe je met anderen kan samen leren, samenwerken en samenleven. Salto is een plek waar je jezelf mag zijn, waar je fouten mag maken en steeds nieuwe kansen krijgt. Hier word je aangemoedigd en omringd door een gedreven schoolteam dat elke dag het beste van zichzelf geeft.

Iedereen mee op avontuur.

Kwaliteitsvol onderwijs bieden is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om op elkaar te steunen en elkaar te vertrouwen. We gaan als schoolteam een partnerschap aan met ouders en onderwijsondersteuners. Samen met iedereen die de nieuwsgierigheid, leergierigheid en exploratiedrang bij onze kinderen wil aanmoedigen zodat ze verwonderd en enthousiast kunnen bouwen aan hun eigen avontuur dat leren is.

We leggen de lat hoog voor iedereen, maar bieden tegelijkertijd ook ondersteuning op maat. We zetten hierbij sterk in op de kwaliteiten van ieder individu om krachtig onderwijs te bieden.

Welkom op Salto, ronduit leerrijk!