Leren in L5

We werkten samen rond de KiVa afspraken, we oefenden op de laptops voor de grote verkeerstoets, we ontvingen zeer veel familieleden op de familiedag, we gingen zwerfvuil rapen, we oefenden onze EHBO-skills en we deden proefjes voor de grote wetenschapsdag. Ook het ‘gewone’ hard werken zijn we niet vergeten: we deden verschillende toetsen en hebben al heel veel bijgeleerd! Kortom het was een heel leerrijk eerste trimester! Groetjes de leerlingen en de juf van het 5de leerjaar.